Nyheder

På den seneste ekstraordinære generalforsamling, blev det besluttet at nedlægge foreningen efter 25 gode år.
 
det har været svært at rekrutere nye medlemmer og grundlaget for foreningen er derfor blevet for lille.
 
Hjemmesiden har været samlingspunkt for foreningen og vil kunne bruges til at hente information og præsentationer fra tidligere møder. Disse vil være tilgængelige til udgangen af 2017.
 
Vores LinkedIn gruppe vil blive lukket meget snart.
 
Hvis du vil have mere information, så kontakt sekretariatet eller skriv en besked under kontakt til et af bestyrelsesmedlemmerne.
 
Du kan stadig bede om hjælp til emner hvor du mangler erfaringer fra andre.
Det gør du under Brugerforum.

Generalforsamling

Generalforsamlingen for 2016 blev afholdt 1.marts 2016 hos HMN.
 
Det var igen et godt arrangement. Der var mange gode indlæg og en spændende snak under erfaringsudvekslingen. Selve generalforsamlingen forløb uden de store sværdslag og med en livlig diskussion under eventuelt omkring foreningens fremtid.
 
Indlæg er tilgængelige her,
Referat af selve generalforsamlingen kan ses her.

Næste møder

Da den ekstraordinære generalforsamling besluttede at nedlægge foreningen, vil der ikke blive afholdt flere møder i foreningens regi.
 
Vi henviser i stedet til en af de to andre brugergrupper inden for 'Unified Communication'.
 
AVAYA Brugergruppen, som kan findes på deres hjemmeside avayauser.dk
 
Lync/Skype for Business Users in DK, som kan findes på deres hjemmeside skypeforbusinessusers.dk

medlemsmøder

Sidste ordinære møde var samtidig ekstraordinær generalforsamling, og blev afholdt hos DONG Energy i Virum den 11. oktober 2016.
 
Grundet den ekstraordinære generalforsamling, startede mødet ført ved middagstid.
Der var nogle spændende indlæg fra DONG omkring deres kundecenter og formanden gav et tilbageblik på foreningens og DONG's historie set fra et telekommunikations perspektiv.
Der var besøg af Innovation Lab, som gav et blik ind i de muligheder fremtiden kunne give.
Den ekstraordinære generalforsamling havde kun to punkter, nemlig opløsning af foreningen og anvendelse af de overskydende midler.
Det blev vedtaget at nedlægge foreninge og de overskydende midler vil blive doneret til Rigshospitalets børneafdeling.
 
præsentationer fra dagen er tilgængelige her.